Gezocht: inwoners die mee willen denken over het afvalbeleid

Bericht van de gemeente

Afval houdt veel mensen in Leidschendam-Voorburg bezig. Ook binnen het gemeentehuis vinden we dit een belangrijk onderwerp. In 2019 en 2020 organiseert de gemeente daarom in alle wijken een bewonersavond. Per wijk willen we samen met de inwoners kijken wat de beste manier van afvalinzameling is.

In gesprek over afvalbeleid

Heeft u ideeën over afvalinzameling in uw wijk? De gemeente zoekt per wijk drie of vier inwoners, die, een paar weken voor de bewonersavond, met wethouder Van Eekelen en de verantwoordelijke ambtenaren een vooroverleg willen voeren over de afvalsituatie in de wijk en de inzamelmogelijkheden die er zijn. De uitkomsten van dit vooroverleg worden meegenomen in de voorbereiding van de bewonersavond.

Voor de wijk Essesteijn is dit vooroverleg gepland voor week 36/37 en de bewonersavond zal plaatsvinden in week 40/41.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het vooroverleg met de wethouder over afvalinzameling? U kunt uw interesse kenbaar maken op www.lv.nl/meedenkenoverafval

Bewonersavonden

De exacte data voor de bewonersavonden ijn nog niet bekend. U ontvangt te zijner tijd een uitnodiging in uw wijk. Tijdens deze avonden krijgt u alle gelegenheid om uw suggesties voor het afvalbeleid te delen. Naar aanleiding van de uitkomsten van de bewonersavonden gaat de gemeente in gesprek met Avalex om de inzameling in de wijken aan te passen.

Hits: 45

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook