Vacature Coördinator Gastvrouwen en -heren

TAAKBESCHRIJVING

Naam van de functie
Coördinator Gastvrouwen en – heren

Doelstelling van de functie
In overleg met de Coördinator Activiteiten en de betrokken vrijwilligers, inroosteren van gastvrouwen en – heren (vrijwilligers) op de ochtenden, middagen en avonden dat bezetting in het wijkcentrum aanwezig moet zijn.

Het wijkcentrum wordt wekelijks bezocht door gemiddeld circa 600 mensen. Het wijkcentrum wordt (excl. het bestuur) gerund door ongeveer 45 actieve vrijwilligers. Als het wijkcentrum open is, moet voorzien zijn in voldoende vrijwilligers die de bezoekers ontvangen en hen van achter de bar van koffie, thee of een drankje kunnen voorzien.

Daarnaast is het wijkcentrum ook vaak in het weekend open. Of voor een door de wijkvereniging georganiseerde activiteit of omdat er ruimte is verhuurd aan particulieren voor bijvoorbeeld een feest of een partij. Ook dan dient het wijkcentrum door vrijwilligers bezet te zijn. 

Verantwoordelijkheden/bevoegdheden
De coördinator Gastvrouwen en – heren is verantwoordelijk voor het inroosteren van de vrijwilligers en draag zorg voor een adequate bezetting. Inroosteren gebeurt in overleg met de vrijwilligers die vooraf hebben aangegeven wanneer zij beschikbaar willen zijn.

Bij een afzegging door een vrijwilliger, zoekt de coördinator naar een vervanger.

Is ook verantwoordelijk voor een voldoende bezetting van het “Ontmoetingscentrum” (bar en keuken) maar is niet verantwoordelijk voor de vrijwilligers die de professionele krachten van Florence assisteren.

Taken

  • Houdt in Excel een bestand bij van de vrijwilligers van de wijkvereniging. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en wie, voor wat, wanneer, beschikbaar is. 
  • Maakt in Excel maandelijks een rooster waaruit blijkt welke vrijwilligers (bar-) dienst hebben in de ochtend, middag of avond. Idem voor de weekenden die bezet worden door de weekend vrijwilligers.
  • Is het meldpunt voor vrijwilligers die af willen of moeten zeggen wegens ziekte, vakantie of andere omstandigheden.
  • Werkt nieuwe vrijwilligers zelf in of zorgt er voor dat de nieuwe vrijwilliger door een geroutineerde vrijwilliger wordt ingewerkt.
  • Informeert de vrijwilligers tijdig over het voor hen geldende rooster en informeert hen indien door omstandigheden het wijkcentrum onvoorzien is gesloten of extra is geopend.
  • Begeleid en stimuleert vrijwilligers door hen te enthousiasmeren en van waardering voor hun inzet blijk te geven. Spreekt een vrijwilliger wel aan op gedrag als dat nodig is.
  • Probeert fricties of irritaties tussen vrijwilligers te voorkomen of weg te nemen en signaleert dit bij het bestuur als dat niet lukt. Signaleert ook het bestuur als er een attentie uit het “lief en leed potje” voor een vrijwilliger moet komen.

Overleggen
Neemt deel aan het Werkoverleg Activiteiten waarin afstemming en informatie uitwisseling plaatsvindt. Heeft incidenteel overleg met de Coördinator Activiteiten over activiteiten – door de week of in het weekend – om te bezien of voldoende bezetting te realiseren is. 

Positie
De Coördinator Gastvrouwen en – heren wordt vanuit het bestuur aangestuurd door de Coördinator Activiteiten.

 

Hits: 614

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook