Laatste nieuws

WIJKCENTRUM ESSESTEIJN IS MET INGANG VAN VRIJDAG18 FEBRUARI WEER VOLLEDIG OPEN.

 – Coronacheck blijft tot 25 februari wel van kracht –
Dus tot 25 februari moeten alle deelnemers aan activiteiten in ons wijkcentrum van 18 jaar en ouder, nog voldoen aan de coronacheck[1]. Dit geldt ook voor deelnemers aan feesten, partijen en vergaderingen die in een bij ons gehuurde zaal plaatsvinden.
Clubs, verenigingen, huurders en bezoekers, die daaraan niet kunnen of willen voldoen, kunnen aan activiteiten niet meedoen. Ook is voor hen het wijkcentrum niet toegankelijk.

Het bestuur gaat ervan uit dat met ingang van 25 februari ook de coronacheck zal worden geschrapt. En dan is de wijkvereniging weer terug naar “normaal”

Zet alvast in uw agenda. Op donderdagavond 7 april 2022 is de Algemene Ledenvergadering gepland. In maart ontvangt u de agenda en de stukken.


[1] Naast testen voor toegang, kunnen ook een vaccinatiebewijs of en herstelbewijs   gebruikt worden als coronatoegangsbewijs. Deze drie mogelijkheden kunnen getoond worden in de CoronaCheck app).


Bestuur  Wijkvereniging Essesteijn

Hits: 531

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial