Privacyverklaring

Wijkvereniging Essesteijn en de bij de wijkvereniging aangesloten clubs verwerken persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag informeren. In deze privacyverklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de wijkvereniging en de aangesloten clubs. U kunt de verklaring hier ook downloaden.

2018-11-01 Privacyverklaring

Views: 493

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial