Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Janny Ploeg (070 365 60 40) voorzitter@wvessesteijn.nl

Secretaris/plv voorzitter
Leen van Someren secretaris@wvessesteijn.nl

Penningmeester
1e Jo Ermers / Krijn Korbeepenningmeester@wvessesteijn.nl
2e penningmeester  Laurent Adriaanse (070 301 05 70)

Coördinator activiteiten
Erwin Klatt (06 51 41 81 43) zaalbeheer@wvessesteijn.nl

Public Relations
Janet Boltjes (janetboltjes@wvessesteijn.nl)

Coördinator beheer wijkcentrum
Roel Jansen

Ledenadministratie
Ria Augustijn (ledenadministratie@wvessesteijn

.nl)

Adviseur algemeen
Wim Borsboom (070 301 08 76)

Ondersteunende medewerkers

Coördinator gastvrouwen/gastheren

Sandra Maenhaut

Barbeheer
vacature

Website-beheer
Janet Boltjes (webmaster@wvessestein.nl)

Voorzitter clubs

Country
Erwin Klatt (06 51 41 81 43)

Schaakclub
Jan Nienhuis (06 38 05 07 75)

Bridge Club Essesteijn BCE
Wijtske Verbeek (070-3870578)

Klaverjasclub Essesteijn KCE
Dammy Pitlo (070 386 52 31)

Algemene Ledenvergadering

Download hier het Conceptverslag Algemene Leden Vergadering d.d. 29 maart 2018

Hits: 2922

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial